Flere får store butikker

17-11-2008

Hovedstadsregionen får nu nye områder, hvor man kan etablere de meget store butikker på over 2000 m2. Desuden kan man begynde at planlæggge to nye bymidter.

Hovedstadsregionen får nu nye områder, hvor man kan etablere de meget store butikker på over 2000 m2. Desuden kan man begynde at planlæggge to nye bymidter.

Det fremgår af det landsplandirektiv, som miljøminister Troels Lund Poulsen nu har udstedt. Direktivet sætter de planlægningsmæssige rammer for udvikling af bymidter og detailhandel i hovedstadsområdet, hvor miljøministeren er øverste planmyndighed.

Under høringen af landsplandirektivet var det spørgsmålet om placering af de meget store butikker over 2000 m2 – såkaldt udvalgsvarebutikker – der påkaldte sig størst interesse. Over halvdelen af alle høringssvar drejede sig om dette emne.  Og flere borgmestre bad om at få udpeget områder til store butikker i deres kommuner.

Ingen kommuner får indskrænket deres muligheder med det ny Landsplandirektiv i forhold til, hvad de kunne tidligere. Derimod bliver der udpeget nye områder, hvor der kan planlægges op til 3 nye udvalgsvarebutikker over 2.000 m2 hvert 4. år. Det gælder områder i Københavns Kommune herunder i City og i Ørestaden, samt i Lyngby Høje-Taastrup, Flintholm, Aflastningsområdet i Gentofte (IKEA), Hundige og Roskilde.

Derudover får alle kommuner øget råderum til at udvikle deres bymidter. De generelle butiksstørrelser øges med 500 m² til 3.500 m² for dagligvarer og 2.000 m² for udvalgsvarebutikker. Og de kan selv fastsætte grænsen på butiksstørrelsen for butikker, der forhandler pladskrævende varegrupper (f.eks. tømmerhandel, møbelbutikker, planteskoler m.fl.).

Udover store butikker giver landsplandirektivet mulighed for at etablere to nye bymidter i hovedstadsområdet: En bymidte ved Grønttorvet i Valby i Københavns kommune og en bymidte i St. Rørbæk i Frederikssund Kommune.

Box:
Der foretages i Danmark ca. 1,6 mio. indkøbsture hver dag. Ca. 70% af alle indkøbsture foregår direkte mellem hjem og indkøbssted.

Yderligere oplysninger

Jens Schultz Hansen, cand.scient.soc., 7254-4742,