Ændringer i vejledning til grøn driftsplan

13-11-2008

Årets kontrol af grønne driftsplaner har givet anledning til en række præciseringer i vejledningen

Årets kontrol af grønne driftsplaner har givet anledning til en række præciseringer i vejledningen 2008. Dette går primært på formidlingen og på hvordan de enkelte modulkrav undersøges og beskrives på systematisk vis.

For at kunne bevare overblikket, er disse ændringer i vejledningen fremhævet med rødt og kan ses i vedhæftede PDF.