Miljøcentre luger ud i højspændingsmaster

24-11-2008

Der skal ikke være så mange højspændingsmaster i Danmark fremover, mener forligspartierne bag energiaftalen i februar. De har netop aftalt, at store dele af højspændingsnettet skal lægges i jorden som kabler for at forskønne landskabet

Der skal ikke være så mange højspændingsmaster i Danmark fremover, mener forligspartierne bag energiaftalen i februar. De har netop aftalt, at store dele af højspændingsnettet skal lægges i jorden som kabler for at forskønne landskabet, og at Naturstyrelsens miljøcentre i Århus, Odense og Roskilde skal stå for den konkrete planlægning

"Det er en kæmpe gevinst for landskabet,” siger vicedirektør Sven Koefoed-Hansen i By- og Landskabsstyrelsen.

”Miljøcentrenes opgave er i forvejen at forvalte de nationale interesser i det danske landskab. Derfor kan de i samarbejdet med Energinet.dk udpege de steder, hvor højspændingsmaster er i konflikt med de mest værdifulde landskaber i Danmark,” siger Sven Koefoed-Hansen.

Det bliver dog ikke så nemt at få luget ud i de største højspændingsmaster som i de små. Det er nemlig meget dyrt og teknisk problematisk at lægge lange strækninger af de største i jorden, står der i de retningslinjer, som politikerne er enedes om.

Derfor er det i første omgang de mindre højspændingsnet på 132 og 150 kV, der skal i kabler. Det gælder både nye og allerede eksisterende forbindelser, ligesom forbindelser under 100 kV skal i jorden for de nyes vedkommende.

For de store højspændingsnet på 400 kV er sigtet udtrykkeligt også nedgravning - men det må ifølge aftalen ske i takt med udviklingen af teknologien og økonomien for kabellægningen, samt behovet for større forsyningssikkerhed. Derfor skal miljøcentrene og Energinet.dk udarbejde den nærmere handlingsplan.
Planen for 400 kV-nettet skal foreligge i februar 2009, mens en plan for 132 og 150 kV-nettet skal være klar i marts 2009.

Vicedirektør Sven Koefoed-Hansen forklarer, hvorfor By- og Landskabsstyrelsen finder højspændingsmaster voldsomme i nogle landskabstyper:

”Mange  linieføringer er ikke bare meget synlige i landskaber, også selve forløbet i landskabet er ofte uheldig. Man kan for gamle linieføringer se knækkede forløb, som synes styret af matrikelskel snarere end af landskabet.”

Ifølge Energistyrelsen vil en familie, der får strøm via 400 kV-nettet og bruger 4000 kilowatttimer om året skulle betale 32 kr. ekstra årligt frem til 2015 som sit bidrag til at få luget ud i højspændingsmasterne.


Yderligere oplysninger:

Vicedirektør Sven Koefoed-Hansen, By- og Landskabsstyrelsen, tlf. 72 54 47 14.