En sand rapport

20-11-2008

Må klitten tage udsigten til havet fra sommerhuset? Skal der være badehuse på strandbredden og huse i klitterne? Skal der være parkeringspladser i turistsæsonen? Kampen om de danske kyster er speciel på den jyske vestkyst.

Må klitten tage udsigten til havet fra sommerhuset? Skal der være badehuse på strandbredden og huse i klitterne? Skal der være parkeringspladser i turistsæsonen? Kampen om de danske kyster er speciel på den jyske vestkyst. Fra middelalderen til langt op mod nutiden stod kampen mod naturen og sandflugten, når der skulle brød på bordet hos fiskere og bønder. Græssende får, kvæg og heste åd den vegetation, som kunne have holdt klitten stabil.

Det kan man læse i en ny rapport fra By- og Landskabsstyrelsen, ”Sandflugt og klitfredning – erfaringer og status”. En rapport om myndigheders forvaltning af Danmarks store klitområder gennem tiderne. Forfatteren Frede Jensen har selv været med i klitforvaltningen gennem et kvart århundrede, senest som skovrider på Nordjyllands Statsskovdistrikt, og har med rapporten givet overblik og sammenhæng videre til nye medarbejdere.

Gennem århundreder dikterede lovgivningen, at klitternes vandring og fygende sandkorn skulle holdes i ave. Det skete ved, at man skar klitkanterne runde, lagde grene som læ og satte hjelmeplanter. Men siden 1992 har klitfredningen også haft til formål at bevare den åbne kyst som en væsentlig natur- og landskabsressource, inklusive indlandsklitter og imponerende klitområder som Rubjerg Knude i Nordjylland. Desuden skal turister kunne komme ud at opleve klitlandskabet, uden at der slides for meget på den natur og de sjældne planter, som de er kommet for at se.

Yderligere oplysninger

Fuldmægtig Lissi Mørch, By- og Landskabsstyrelsen, tlf. 72 54 48 08.