Store butikker i Tilst og Skejby

03-11-2008

Hvis Århus får behov for flere af de helt store butikker, kan kommunen nu planlægge butikkerne i Tilst og Skejby, hvis de ikke kan indpasses i bymidten. Det fremgår af et nyt landsplandirektiv som miljøminister Troels Lund Poulsen netop har besluttet.

Hvis Århus får behov for flere af de helt store butikker, kan kommunen nu planlægge butikkerne i Tilst og Skejby, hvis de ikke kan indpasses i bymidten.

Det fremgår af et nyt landsplandirektiv, som miljøminister Troels Lund Poulsen netop har besluttet. Landsplandirektivet regulerer planlægning af udvalgsvarebutikker på over 2000 m2. Udvalgsvarebutikker er butikker, der handler med forbrugsgoder som bøger, møbler, beklædning, hårde hvidevarer osv.

Områderne Tilst og Skejby er valgt til de store butikker i tæt samarbejde med Århus Kommune. De er vurderet bedst egnet ud fra både trafikale og miljømæssige hensyn. Begge områder har allerede mange store udvalgsvarebutikker, der trækker kunder fra det meste af Jylland og dele af Fyn. En miljøvurdering af de to områder viser også, at de nye udpegninger ikke får væsentlige miljømæssige konsekvenser i forhold til områdernes funktion i dag.

Landsplandirektivet slår fast, at uanset udpegningen af de nye områder, så er Århus City stadig planlagt som primært butiksområde til detailhandel i Århus. Tilst og Skejby skal betragtes som aflastningsområder, der kan give plads til de butikker, der ikke kan placeres i midtbyen. Århus City har siden 1998 forøget sit butiksareal med 42 procent. Der er i dag 220.000 m2 butiksarealer i Århus city.

Det ny Landsplandirektiv træder i kraft 1. november.

Yderligere oplysninger
Cand.scient.soc. By- og Landskabsstyrelsen,
Jens Schultz Hansen, tlf. 72 54 47 42
Pressemedarbejder, Miljøministeriets departement,
Angela Brink, tlf.: 72 54 60 60