Til bilisterne: Vær opmærksom på hjorte i trafikken

30-10-2008

I sidste weekend gik vi over til vintertid, og det medfører øget risiko for påkørsler af vilde dyr, især hjortevildt. Risikoen vil være højere end normalt i de næste to måneder, advarer Naturstyrelsen.

Natten til søndag i sidste weekend gik vi over til vintertid, og det medfører øget risiko for påkørsler af vilde dyr, især hjortevildt. Risikoen vil være højere end normalt i de næste to måneder, advarer Naturstyrelsen, advarer Naturstyrelsen.

”Overgang til vintertid betyder, at en stor del af myldretids-trafikken om morgenen og aftenen bliver afviklet på tidspunkter, hvor størstedelen af de vilde dyr krydser vejene. Sådan vil det være i de næste to måneder”, forklarer skovfoged Henrik Schjødt Kristensen fra Naturstyrelsen.

Mens vi mennesker lynhurtigt vænner os til tidsforskellen, så er det anderledes problematisk for hjortevildt, ræve, grævlinge, pindsvin og andre vilde dyr.

”De kan ikke bare gå ind og pille ved deres eget biologiske ur. Det tager noget tid, inden dyrene vænner sig til den øgede trafikmængde på de tidspunkter, hvor de normalt bevæger sig over vejene ”, fortæller Henrik Schjødt Kristensen.

Når vi når frem til december, vil risikoen være tilbage på det normale niveau, fordi skumringen sænker sig før myldretidstrafikken sætter ind.

Især påkørsler af hjortevildt, ikke mindst de store krondyr, som kan veje over 200 kilo, kan blive fatale. Både dyret og føreren af bilen kan komme til skade – og i værste fald miste livet. Hertil kommer, at bilerne ofte bliver beskadigede på grund af dyrenes størrelse.

Naturstyrelsen vurderer, at der hvert år dør op mod 25.000 stykker hjortevildt på de danske veje. Og tallet er efter alt at dømme stigende på grund af den voksende trafik. En anden forklaring er, at bestanden af hjortevildt bliver større og større. Cirka en tredjedel af påkørslerne sker om efteråret.

Rundt om i landet arbejder Naturstyrelsen for at mindske antallet af uheld, hvor bilister påkører vilde dyr – bl.a. ved at fælde træer i skov og krat langs vejene, så bilisternes udsyn forbedres.

Et andet eksempel er særlige advarselsskilte, som Naturstyrelsen i samarbejde med Gribskov Kommune har sat op på såkaldte sorte strækninger. Sorte strækninger er vejstrækninger, hvor der sker ekstraordinært mange påkørsler. Advarselsskiltene forestiller – og har samme størrelse som - en fuldvoksen kronhjort.

”Men selv om vi gør en masse ting, skal bilisterne alligevel være ekstra opmærksomme. Det bedste er at sænke hastigheden, når man kører i et område med tæt bevoksning langs vejene. Så når man f.eks. kører gennem en skov, bør man altså lige lette foden fra speederen. Samtidig skal man være opmærksom på lysende øjne i vejrabatten, når man kører i mørket ", siger Henrik Schjødt Kristensen.