Debatoplæg: Vores byer i fremtiden

01-10-2008

Tætte, grønne, blå og sunde! Sådan skal de danske byer være i fremtiden. Men hvordan bliver de det? Det giver miljøminister Troels Lund Poulsen en række bud på i hæftet "Den moderne, bæredygtige by"

Tætte, grønne, blå og sunde! Sådan skal de danske byer være i fremtiden. Men hvordan bliver de det? Det giver miljøminister Troels Lund Poulsen en række bud på i hæftet "Den moderne, bæredygtige by," der sammen med nedsættelsen af det bypolitiske råd er første trin i miljøministerens initiativ om fremtidssikring af de danske byer. Det nye hæfte er et debatoplæg, der forhåbentlig vil inspirere til visionære bud på, hvordan man udvikler moderne, bæredygtige byer.

Debatoplægget opfordrer kommunerne til at gå i dialog med Miljøministeriet om, hvordan vi bedst udvikler moderne bæredygtige byer. Private investorer, organisationer, forskere og andre fagfolk skal også inddrages i debatten.

For i øjeblikket går det den forkerte vej, siger oplægget. Danmark udvikler i stigende grad byområder, som de gør i USA - spredt. Det betyder lange transporttider og højt energiforbrug pr. beboer. Derfor skal vi bygge tættere.

Klimaforandringerne er en anden udfordring for byerne, og hæftet opfordrer til løsninger, så forandringer kan blive til noget positivt. F.eks. kunne man øge byernes grønne arealer. Det ville give flere rekreative områder, men det grønne vil også være med til at svale byerne under stor hede. Det grønne ville kunne opsuge en del af de stigende regnmængder i stedet for at sende det ud i kloakken. Overskydende vand kunne vendes til oplevelser, hvis vandet bliver ledt til kunstige søer og damme.

Andre udfordringer er de traditioner, der har præget planlægningen. Den tidligere planlægning skulle håndtere støjende og beskidt industri i byerne, men nu er industrien flyttet ud. Den var baseret på, at meget erhverv var en gene, men i dag kan mange nye erhverv uden problemer ligge blandt boliger. Alle disse ændringer skal tænkes ind i nye planlægningsredskaber.

Generelt lægger debathæftet op til, at bæredygtige byer er rare at bo i. Vi skal derfor værne om de bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer i byerne og fremme ny smuk arkitektur.

Endelig lægger hæftet op til en debat om forstæderne, som er anlagt siden 50-erne og som udgør en meget stor del af det samlede byareal. Set med nutidens og fremtidens briller er forstæderne en meget lidt bæredygtig måde at planlægge byer på.

Yderligere oplysninger
Pressechef Sune Bové, Departementet, tlf.: 7254 6032
Kontorchef Holger Bisgaard, By- og Landskabsstyrelsen, tlf.: 7254 4724