Dobbelt så dyrt at sikre grundvandet

30-10-2008

At kortlægge og beskytte de vigtigste danske grundvandsressourcer bliver dobbelt så dyrt som oprindeligt antaget. I alt vil regningen komme til at lyde på 2,7 milliarder kroner i 2006-priser.

Det vurderer det uafhængige konsulentfirma Deloitte, som Naturstyrelsen har bedt udarbejde en økonomisk analyse af projektet.

At kortlægge og beskytte de vigtigste danske grundvandsressourcer bliver dobbelt så dyrt som oprindeligt antaget. I alt vil regningen komme til at lyde på 2,7 milliarder kroner i 2006-priser.

Det vurderer det uafhængige konsulentfirma Deloitte, som By- og Landskabsstyrelsen har bedt udarbejde en økonomisk analyse af projektet. Da arbejdet gik i gang i 1998 anslog man, at det ville komme til at koste 1.3 mia. kroner (2006-priser), men indtil nu har man allerede brugt knap 1.1 mia., og den resterende udgift vurderes at løbe op i 1.6 mia. kr. Pengene skal som hidtil hentes ind over vandprisen.

Ifølge Deloitte var det oprindelige udgiftsskøn på flere områder for lavt, og væsentlige arbejdsopgaver og udgiftsposter blev overset. Det blev desuden nødvendigt at kortlægge større områder, gennemføre mere metodeudvikling og grundvandsmodellering, etablere flere boringer, bruge flere ressourcer på bearbejdning af data, og kortlægge mere detaljeret af hensyn til forhandling med lodsejere.

Deloitte foreslår en række ændringer i de styringsmæssige rammer, en bindende færdiggørelsesplan og en regelforenkling, hvor kommunernes forpligtelser efter Vandforsyningsloven og Miljømålsloven samtænkes.

Kortlægning og beskyttelsen af de vigtigste grundvandsressourcer begyndte som en amtslig opgave i 1999. Ved udgangen af 2006 havde amterne kortlagt ca. 40 pct. af det samlede areal, der udgør ca. 17.000km2. De havde desuden udarbejdet indsatsplaner for ca. 15 pct. af arealet. Efter 2007 har By- og Landskabsstyrelsen overtaget ansvaret for kortlægningen, mens kommunerne udarbejder indsatsplaner for at beskytte grundvandet. Allerede i forbindelse med gennemførelsen af kommunalreformen blev Folketinget orienteret om, at de samlede udgifter ville blive større, og at kortlægningen og indsatsplanlægningen ville strække sig over et længere tidsrum end oprindelig forventet.

Læs rapporten Økonomisk analyse af grundvandskortlægning og indsatsplaner PDF

Læs Appendix 1-3 PDF

Læs Appendix 4 PDF

Yderligere oplysninger:
Civilingeniør Christian Ammitsøe, By- og Landskabsstyrelsen, tlf. 72 54 48 96.