Ingen virussmitte ved badning

21-10-2008

Der er minimal risiko for smitte med virus, når du bader. Uanset om du bader fra stranden eller i svømmebade. Det viser en rapport, som COWI har udarbejdet for Naturstyrelsen.

Der er minimal risiko for smitte med virus, når du bader. Uanset om du bader fra stranden eller i  svømmebade.

Det viser en rapport, som COWI har udarbejdet for By- og Landskabsstyrelsen. Formålet med undersøgelsen var at vurdere, om virus i badevand og svømmebade udgør en uacceptabel sundhedsrisiko for de badende. Dataindsamlingen er baseret på WHO’s vurderinger samt nyere litteratur i anerkendte tidsskrifter.

Renseanlæg kan løbe over efter voldsomme skybrud, men der er kun minimal risiko for at blive smittet med virus fra kloakvand og andre menneskers maver, når man bader fra standen. Og vandet i svømmehaller er så effektivt desinficeret med klor, at der er praktisk taget nul risiko for at blive smittet af virus. Der er altså endnu mindre virusfare, end når man bader fra stranden.

”Badestrandene ligger aldrig i nærheden af renseanlæg, så problemet med renseanlæg, der løber over, er ikke stort. Og kommunerne har pligt til at advare de badende ved kraftige skybrud, hvis et renseanlæg er løbet over med urenset vand fra kloakkerne,” siger dyrlæge Linda Bagge fra By- og Landskabsstyrelsens vandenhed.

Der er ikke konkrete tal i rapporten om, hvor ringe risikoen er, men skøn på grundlag af kendt viden om vandet, de badendes adfærd og sygdomstilfælde vurderer den til at være i promille-størrelse.

Foruden virus kan badevand også indeholde bakterier fra mennesker, men det er en anderledes velkendt sag, som kontrolleres løbende af myndighederne og ikke indgår i rapporten.

Nærmere oplysninger: Dyrlæge Linda Bagge, By- og Landskabsstyrelsen, tlf. 72 54 48 97.