Bekendtgørelse om Nationalpark Thy godkendt

27-10-2008

Miljøminister Troels Lund Poulsen har godkendt bekendtgørelsen om Nationalpark Thy, hvormed Danmarks første nationalpark formelt er oprettet.

Miljøminister Troels Lund Poulsen har godkendt bekendtgørelsen om Nationalpark Thy, hvormed Danmarks første nationalpark formelt er oprettet.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 22. august 2008 – samme dag som nationalparken indvies.

Bekendtgørelsen fastlægger nationalparkens formål, geografiske afgrænsning, målsætninger for dens udvikling – samt bestemmelser for kommunens planlægning.

Det fremgår desuden af bekendtgørelsen, at den første plan for nationalparkens etablering og udvikling skal være på plads senest den 31. marts 2010. Bekendtgørelsen kan læses her:

Udkastet til bekendtgørelse om Nationalpark Thy har været i høring i perioden d. 4. april 2008 – d. 28. juli 2008. Der er modtaget 56 høringssvar fra myndigheder, interesseorganisationer, lodsejere m.fl. Notat med gennemgang af høringssvarene og sammenfattende redegørelse af miljørapporten kan læses her:

Miljøminister Troels Lund Poulsen har udpeget tidligere borgmester i Hanstholm, Ejner Frøkjær, som formand for nationalparkbestyrelsen. Sammensætningen af den øvrige bestyrelse forventes afgjort i nær fremtid.


Læs mere om Nationalpark Thy og om indvielsen i morgen på