Danske padder ramt af virus: Mindst 1.200 frøer døde

01-10-2008

Naturstyrelsen opfordrer nu alle danskere til at give besked, hvis de observerer døde frøer i stort antal. Det sker på baggrund af et fund af 1.200 døde frøer i et vandhul i Slagelse Kommune. Dette vandhul er nu blevet afspærret.

Foto: Sune Holt/Biofoto

Klik på foto for stort format
NB: må kun downloades til brug
i forbindelse med denne nyhed

Naturstyrelsen opfordrer nu alle danskere til at give besked, hvis de observerer døde frøer i stort antal. Det sker på baggrund af et fund af 1.200 døde frøer i et vandhul i Slagelse Kommune. Dette vandhul er nu blevet afspærret.

Undersøgelser viser nemlig, at frøerne er døde af ranavirus. Naturstyrelsen vurderer, at der er risiko for, at denne virus kan sprede sig til andre dele af landet.

”Derfor skal man kontakte den nærmeste lokale enhed af Naturstyrelsen, hvis man får øje på et større antal døde frøer, der ligger tæt på hinanden. Vi har brug for disse observationer for at kunne afgøre om smitten allerede har bredt sig til andre steder i landet”, siger biolog Hans Erik Svart fra Naturstyrelsen. Han understreger dog, at man ikke skal kontakte Naturstyrelsen, hvis der blot er tale om frøer, der åbenlyst har mistet livet, fordi de er blevet kørt over.

Du kan finde Naturstyrelsens lokale enheder ved at gå ind her:


Det vides ikke, hvordan virusset, der har givet anledning til massedød blandt frøer i bl.a. Asien, Australien, Italien og Sydengland, er kommet til Danmark.

Hans Erik Svart peger på, at en spredning kan blive fatal både for padderne og rovdyr og fugle:

”Der er alvorlig risiko for, at virussen kan sprede sig til andre dele af landet og bevirke et alvorligt indhug i bestanden af danske padder, altså frøer, tudser og salamandre, som i forvejen er trængte og totalfredede. En markant reduktion af paddebestanden vil også kunne forringe levevilkårene for en række arter, der har padder som en del af deres fødegrundlag. Det gælder f.eks. rovfugle, rovfisk, hugorme og snoge”.

Selve virusset er ikke farlig for mennesker – det er kun koldblodede dyr, der kan blive smittet. Men i lighed med fugle og krybdyr kan også mennesker bære og sprede ranavirus til andre steder i landet.

Medierne er velkomne til vederlagsfrit at anvende billedet af den grønne frø fra denne hjemmesidenyhed – dog skal disse tre betingelser være opfyldt:
1) Billedet må kun anvendes i forbindelse med historien om rana-virus
2) Sune Holt/Biofoto skal krediteres for billedet
3) Hvis billedet lægges ud på en hjemmeside, skal det slettes senest den 8 oktober 2008.

Mere information: