Skarven skal beskyttes og kan reguleres

02-09-2008

Miljøminister Troels Lund Poulsen sender nu en ny skarvforvaltningsplan og et ajourført udpegningsgrundlag for skarv i offentlig høring. Planen giver retningslinierne for forvaltningen af den danske skarvbestand i de næste 5 år.

Miljøminister Troels Lund Poulsen sender nu en ny skarvforvaltningsplan og et ajourført udpegningsgrundlag for skarv i offentlig høring. Interesseorganisationer, fiskere og alle andre får dermed mulighed for at give deres besyv med om, hvordan den danske skarvbestand skal forvaltes i de næste 5 år.

Målet er, at skarven fortsat skal være en almindelig ynglefugl. Det er vigtigt, at vi har en afbalanceret forvaltning her i landet. Bestandenes trivsel skal som udgangspunkt sikres i områder med internationalt betydende forekomster, men det skal være muligt at regulere skarven lokalt, hvor den skaber væsentlige problemer. Med den nye forvaltningsplan får vi en mere nuanceret tilgang til skarven. Fuglen skal både beskyttes og – om nødvendigt - reguleres. ”, siger miljøminister Troels Lund Poulsen.

Planen har to hovedformål. Den skal sikre skarvens beskyttelse som en almindelig dansk ynglefugl, og den skal sikre, at skarven ikke volder uacceptable skader på fiskebestande og gener for fiskeriet. Dermed udbygger den nye forvaltningsplan linjen fra den gældende plan for 2002.

Læs mere på