Rekordmange jægere har indberettet udbytte

10-09-2008

De danske jægere er blevet bedre til at indberette det vildt, de nedlægger. Det oplyser Naturstyrelsen på baggrund af helt nye tal. Efter flere år med indberetningsprocenter på under 60 procent er billedet nu vendt.

Tallene for jagtsæsonen 2007-2008 viser, at indberetningsprocenten nåede op over 80 procent. Og det er ny rekord.

De danske jægere er blevet bedre til at indberette det vildt, de nedlægger. Det oplyser Naturstyrelsen på baggrund af helt nye tal. Efter flere år med indberetningsprocenter på under 60 procent er billedet nu vendt.

Tallene for jagtsæsonen 2007-2008 viser, at indberetningsprocenten nåede op over 80 procent. Og det er ny rekord.

”Det er en glædelig nyhed. Efter en årrække med alt for få indberetninger går det altså nu den rigtige vej. Så der vil vi godt benytte lejligheden til at rose jægerne” , siger vildtkonsulent Sandor Hestbæk Markus fra Naturstyrelsen.  Han påpeger dog, at indberetningsprocenten ideelt set bør være 100 procent.

Uanset om det er fasaner, gæs, råvildt eller en helt anden vildart, der skydes, så skal jægerne jo indberette det til os her Naturstyrelsen. Sådan er loven.

Hvis indberetningsprocenten bliver for lav har myndighederne ikke mulighed for at kunne fastslå størrelsen af vildtbestandene. Vildtudbyttestatikken er et meget vigtigt værktøj til at vurdere størrelserne”, forklarer Sandor Hestbæk Markus.

Den rekordhøje indberetningsprocent kommer efter, at Naturstyrelsen i august sendte et rykkerbrev ud til de cirka 60.000 jægere, som ikke havde indberettet til tiden.

Efter flere år, hvor indberetningsprocenterne har været for lave, blev der i 2004 nedsat en arbejdsgruppe under Vildtforvaltningsrådet, som skulle se nærmere på problemet. Vildtforvaltningsrådet rådgiver miljøministeren om vildtfaglige spørgsmål. Rådets arbejdsgruppe, som bl.a. består af repræsentanter fra Danmarks Jægerforbund og Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) fastslog, at indberetningsprocenten minimum skal være 80 procent.

Til næste år skal jægerne indberette igen, nemlig for sæsonen 2008-2009. Fristen er d. 31. marts 2009.