Blåmuslingebestanden har betydning for vandets klarhed i Limfjorden

09-09-2008

Miljøcentrene i Aalborg og Ringkøbing har bedt Danmarks Miljø Undersøgelser og DTU-aqua undersøge sammenhængen mellem vandets klarhed og bestanden af blåmuslinger i Limfjorden.

Miljøcentrene i Aalborg og Ringkøbing har bedt Danmarks Miljø Undersøgelser og DTU-Aqua undersøge sammenhængen mellem vandets klarhed i Limfjorden og bestanden af blåmuslinger.

Det er påvist, at bestanden af blåmuslinger har en betydning for vandets sigtdybde i flere af de centrale dele af Limfjorden. Der er klar positiv sammenhæng mellem biomassen af muslinger og middel årlig sigtdybde i Thisted Bredning og Løgstør Bredning. Når man tager højde for indsamlingsforholdene er der tilsvarende positiv sammenhæng i Lovns Bredning.

Læs DMU/DTU-Aqua's notat - klik her