Fremtidens by skal være tæt, grøn, blå og sund

26-09-2008

Hvad skal kommunerne gøre for at udvikle tætte, grønne, blå og sunde byer? Det spørgsmål skal et nyt Bypolitisk Råd give svar på. Miljøminister Troels Lund Poulsen nedsætter rådet og stiller spørgsmålet for at få inspiration til den bypolitiske redegørelse

Hvad skal kommunerne gøre for at udvikle tætte, grønne, blå og sunde byer?

Det spørgsmål skal et nyt Bypolitisk Råd give svar på. Miljøminister Troels Lund Poulsen nedsætter rådet og stiller spørgsmålet for at få inspiration til den bypolitiske redegørelse, som han planlægger at forelægge Folketinget til foråret 2009.

”Jeg håber, rådet med den brede kreds af mennesker, som jeg har forsøgt at samle, kan være med til at tegne et billede af fremtidens danske byer. Rådet skal give nogle bud på en miljørigtig by. Vi skal se på, hvad vi vil og kan med vores byer, og hvordan vi opnår det. Der er et hav af gode eksempler, redskaber og ny viden, som kan hjælpe os med at udvikle vores byer, så de fortsat er attraktive for beboerne og gode for naturen,” siger miljøminister Troels Lund Poulsen.

Miljøministeren peger på, at dagsordenen for byudvikling har ændret sig dramatisk i løbet af få år. Miljø står højt, og det har givet godt og solidt fokus.  I dag tænker mange kommuner på energi og klimastrategi, men nu skal helhedssynet styrkes.

”Mit mål er at få bredt de bæredygtige tanker ud på alle områder i byplanlægningen, så vi fremover målrettet kan gå efter at skabe tætte, grønne, blå og sunde byer,” siger Troels Lund Poulsen.

Medlemmerne af Det Bypolitiske Råd er:

Willy Eliasen, formand for Teknik og Miljø, Egedal Kommune, Jan Prokopek Jensen, borgmester, Sønderborg Kommune, Lars Bendrup, arkitekt, arkitektfirmaet Transform, Vibeke Grupe Larsen, arkitekt og indehaver, VGLCPH arkitektfirma, Kolja Nielsen, arkitekt og partner, tegnestuen Cebra, Lene Dammand Lund, adm. direktør, SLA tegnestue, Frederik Wiedemann, adm. direktør, ReD associates, Lars Storr-Hansen, adm. direktør, Dansk Byggeri, Lars Aagaard, vicedirektør, Dansk Energi, Lars Riemann, markedsdirektør, Rambøll, Bente Andersen, udviklingsdirektør, Cowi, Ane Arnth Jensen, direktør, Realkreditrådet.

Rådet mødes fire gange på fire forskellige steder med fire forskellige aspekter af den bæredygtige by på dagsordenen: den tætte, den grønne, den blå og den sunde by.


Yderligere oplysninger:
Pressechef Sune Bové, Departementet, tlf. 7254 6032
Kontorchef Holger Bisgaard, By- og Landskabsstyrelsen, tlf. 7254 4724