1.800 ældre deltog i Grå Picnic

02-09-2008

1.800 ældre over hele landet deltog i den allerførste Grå Picnic i Danmark. Først sent på eftermiddagen drog de sidste minibusser tilbage til plejehjemmene, plejeboliger mv. efter en lang dag i skoven.

1.800 ældre over hele landet deltog i den allerførste Grå Picnic i Danmark. Først sent på eftermiddagen drog de sidste minibusser tilbage til plejehjemmene, plejeboliger mv. efter en lang dag i skoven.

Det er første gang Naturstyrelsen holder Grå Picnic - et nyt naturtilbud for alle ældre. Et tilbud ikke mindst for de ældre rundt om i Danmark, der enten er tilknyttet pleje- og ældrecentre eller særlige klubber/foreninger for pensionister.

”I løbet af dagen har vi rundt om i landet haft cirka 100 skovture for de ældre. Vores indtryk er, at deltagerne har været glade for turene. Samtidig har mange medarbejdere fra plejehjemmene sagt, at de i dag har fået inspiration til selv at tage de ældre mere med ud i naturen. Oplevelser i naturen har en dokumenteret gavnlig effekt på os alle - så vi synes kun det er en god ide”, fortæller skovrider Søren Friese fra Naturstyrelsen.

De mange Grå Picnic ture har bl.a. budt på bæverture, røre-smage-arrangementer, naturudstillinger, besøg på naturskoler, spadsereture på heden, historiefortælling, guidede skovture med fasan og vildtkød stegt over bål, kaffe og kage, fugleture og hjortesafari. Men dagen har også haft en overraskende sidegevinst nemlig gensynsglæde:

”Her hos os har vi haft besøg af seniorer fra en række lokale plejehjem – plejehjem som ligger spredt ud over et stort opland her i Vestjylland. I løbet af dagen har vi så oplevet, hvordan flere af deltagerne, der kendte hinanden fra gamle dage, nød at mødes igen nu hvor de bor langt fra hinanden på hver deres plejehjem”, fortæller naturvejleder Marianne Linnemann fra Naturstyrelsen – Blåvandshuk.

Naturstyrelsens direktør Hans Henrik Christensen fortæller om baggrunden for Grå Picnic:

”Naturen er for os alle – fra spædbarn til olding. Og det gælder uanset om vi er til mountainbike- eller skiløb på skovstierne, en stille vandretur i måneskinnet – eller vi er handicappede, der gerne vil en tur rundt om søen. Der er en klart, stigende interesse for naturoplevelser i Danmark blandt folk i alle aldre, og det glæder vi os over. Men af mange forskellige årsager er det desværre ret sjældent, at den gruppe af ældre, som bor på plejehjem, i plejeboliger og lignende, kommer herud i naturen. De går altså glip af en lang række oplevelser, og dér har vi mulighed for at gøre en indsats bl.a. derfor har vi i dag holdt Grå Picnic”.