Hydrometriske målestationer nu på Google Earth

25-09-2008

Data fra blandt andet Miljøcenter Aalborgs hydrometriske målestationer i vandløb findes nu på Google Earth.

En af Miljøcenter Aalborg's opgaver er at overvåge tilstanden i vores vandløb. Et af de brugte værktøjer er kontinuert måling af vandstand i vandløbene.

Dataene fra målingerne kan nu findes på Google Earth sammen med målinger fra andre myndigheder. 

Husk at opdatere Google Earth, hvis du har en gammel version. Det gøres via Google Earths "hjælp menu".