FORSØGSVINDMØLLER PLANLÆGGES DECENTRALT

09-09-2008

Beslutninger om, hvor man skal lægge forsøgsområder for kæmpevindmøller, skal træffes så tæt på borgerne, som lovgivningen giver mulighed for. Det har miljøminister Troels Lund Poulsen (V) meddelt de fem borgmestre, der har mulige områder for opstilling af store forsøgsmøller på land.

Beslutninger om, hvor man skal lægge forsøgsområder for kæmpevindmøller, skal træffes så tæt på borgerne, som lovgivningen giver mulighed for.

Det har miljøminister Troels Lund Poulsen (V) meddelt de fem borgmestre, der har mulige områder for opstilling af store forsøgsmøller på land.

”Jeg går ind for en så decentral proces som mulig. Det vil sikre, at man inddrager de enkelte kommuner, lokalsamfund og borgere, og det vil sikre, at lokale synspunkter om landskab, natur og miljø indgår i de endelige beslutninger. Det er det bedste grundlag for, at vi kan få opstillet de nødvendige forsøgs-vindmøller,” siger Troels Lund Poulsen.

Det er afgørende for udviklingen af dansk vindmølle-teknologi, at der er testpladser til at afprøve og kontrollere vindmøller, inden en masseproduktion sættes i værk. Testpladser skal dog tage hensyn til landskab, natur og miljø.

I 2007 afleverede en tværministeriel arbejdsgruppe en rapport til regeringen med forslag til fem-seks områder, hvor man kunne opstille store forsøgs-vindmøller på land med højder på 150-250 meter. Det drejer sig om områder ved Hirtshals, Ålborg, Esbjerg, Kalundborg og to områder ved Nakskov.

Miljøministeren har efter planloven henstillet til de pågældende kommuner ikke at lægge planer, der gør det umuligt at placere forsøgs-vindmøller på disse arealer. Ministeren har desuden pålagt By- og Landskabsstyrelsens miljøcentre at gå i dialog med kommunerne om dette.
For det ene forsøgsområde ved Nakskov – også kaldet Kappel 1 - gælder særlige forhold, fordi den daværende miljøminister i 2006 kaldte sagen ind til sig fra det daværende Storstrøms Amt. Det skete, fordi ministeriet var usikker på amtets beslutninger i regionplantillægget. Men efter at have gennemgået sagen, har miljøminister Troels Lund Poulsen også i dette tilfælde besluttet, at planlægningen skal videreføres decentralt, i dette tilfælde i Naturstyrelsens miljøcenter i Roskilde.

Yderligere oplysninger
Sven Koefoed-Hansen, vicedirektør, By- og Landskabsstyrelsen, tlf.: 72 54 47 14,
Kenneth Bo Jørgensen, presse- og kommunikationschef By- og Landskabsstyrelsen, tlf.: 72 54 47 19.
Sune Bové, pressechef, Departementet, tlf.: 72 54 60 32.