Udpegning af medlemmer til nyt Skovråd

24-09-2008

Miljøminister Troels Lund Poulsen udpegede i dag medlemmerne til et nyt Skovråd. Rådet er en uvildig instans, som skal drøfte skovbrugsfaglige og skovpolitiske spørgsmål og på den baggrund rådgive miljøministeren.

Miljøminister Troels Lund Poulsen udpegede i dag medlemmerne til et nyt Skovråd. Rådet er en uvildig instans, som skal drøfte skovbrugsfaglige og skovpolitiske spørgsmål og på den baggrund rådgive miljøministeren.

Skovrådet nedsættes pr. 1. oktober og er udpeget for de kommende fire år. Det er anden gang siden Skovlovens ikrafttræden i 2004, at der udpeges et nyt Skovråd.

Rådet består af formanden Niels Elers Koch, professor fra Skov og Landskab samt 14 andre medlemmer.

For yderligere oplysninger kan kontorchef Mads Jensen fra Naturstyrelsen kontaktes på tlf: 72 54 26 01.