Naturgenopretningsprojekt ved Hornbæk Enge i gang

15-09-2008

Naturgenopretningen ved Hornbæk Enge sættes i gang nu på torsdag d. 18 september kl. 14.00.

Naturgenopretningen ved Hornbæk Enge sættes i gang nu på torsdag d. 18 september kl. 14.00.

Jordarbejde med graveko ved Gudenåen

Naturstyrelsen markerer i samarbejde med Randers Kommune samt Aage V. Jensens fonde opstarten af denne del af projektet. Projektet omfatter ca.  110 ha og resulterer i, at de lave arealer langs Gudenåen i perioder vil stå under vand.

For at sikre motorvejen og dens bærende konstruktioner er det nødvendigt, at inddæmme vejtracéen og holde den fri for indstrømmende vand. Det er derfor også nødvendigt at etablere en pumpestation inden for dæmningen, der kan sikre at motorvejen står på tør grund.

Samtidig med at genopretningen ved Hornbæk Enge igangsættes, så markeres afslutningen på genopretningen af Væth Enge.

Naturstyrelsen er med til at skabe store vådområder med græssede enge, åbne vandflader, rørskov og krat i Gudenåen mellem Langå og Randers. Formålet er at forøge kvælstoffjernelse i Gudenåen til gavn for Randers Fjord og havmiljøet og samtidig at forbedre naturforholdene langs Gudenåen. Det er også vores indtryk at borgerne allerede nu er glade for det flotte og storslåede naturområde .”, forklarer skovrider Uffe Laursen, Naturstyrelsen – Kronjylland.

Væth Enge under naturgenopretning

Alle interesserede er velkommen til at deltage i arrangementet.

Tidspunkt: Torsdag d. 18. september 2008 kl. 14.

Mødested: Hornbæk Engvej, 8920 Randers.

Program:

Kl. 14:00 Velkomst ved Skovrider Uffe Laursen

Kl. 14:05       Åbning af projektet ved Hornbæk Enge
ved Morgens Nyholm, formand for Miljø
og Teknik, Randers Kommune

Kl. 14:30       Alle stiger ombord i bus og kører til Væth
Enge

Kl. 14.55       Ankomst til Væth Enge

Kl. 15:05       Introduktion ved Skovrider Uffe Laursen

Kl. 15:10       Tale ved Mogens Nyholm, formand for
Miljø ogTeknik, Randers Kommune

Kl. 15:30       Forfriskninger til alle.

Kl. 16:00 Ca. afgang tilbage til Hornbæk.
Arrangementet er gratis og alle er velkomne.