Flot sæsonstart ved Skjern Å

06-04-2009

87 meter laks på 6 dage
Lystfiskersæsonen ved Skjern Å startede den 1. april. Allerede nu ser fiskeriet ud til at slå alle rekorder. I skrivende stund, mindre end en uge efter sæsonstart, meldes allerede om over 100 fangster af den berømte Skjern Å-laks. Til sammenligning er det mere end hvad der blev fanget på en hel sæson i 2002. Ud fra de indberettede fangstdata er der samlet fanget 87 meter laks på 6 dage.

"Skjern Å-laksen har tydeligvis fået det bedre. Kombinationen af udsætninger, fjernelse af vandløbsspærringer og forbedrede vandløbsforhold har givet os laksen tilbage igen", siger skovfoged Niels Lisborg fra Naturstyrelsen, der forventer at mange lystfiskere vil finde Skjern Å i påsken.

Den hidtil største fisk, der i den forgangne uge er fanget indenfor naturområdet Skjern Enge vejede godt 14 kg og blev fanget af en tysk lystfisker.

Skjern Å