Fugle ved Følle Bund, Rønde

16-04-2009

Der observeres mange fugle ved engene syd for Rønde i disse uger.

Ornitologerne melder at fugletårnet ved Følle Bund er blevet flittigt brugt de sidste par uger. Der er nemlig blevet observeret en krikand af den amerikanske race (Anas crecca carolinensis), som kun sjældent dukker op i Danmark, så mange ornitologer har besøgt tårnet for at se på fuglen!

foto af den sjældne amerikanske krikand

Fotograf er Kent Olsen, Feldballe. Bemærk den flotte hvide stribe på brystet!

Området ved Følle Bund er genoprettet i perioden fra 2005 til 2006. Vegetationen og vandstanden er ved at finde et naturligt leje, med masser af vand. Og udsigten fra fugletårnet er perfekt; for nogle dage siden blev der således set mange pibeænder, krikænder og blishøns, samt nogle dobbeltbekkasiner, rødben, sortklire, vibe, atlingand og et par knopsvaner.

Spejdende ornitologer - hvad mon de får øje på?

Der er ikke kun fugle på engene!


Se blot hvad en ornitolog, der holder øje med ynglefugle i Følle Bund, skønner der ynglede i 2008:
5 par viber
1 par rødben
5 par blishøns (min.)
1 par grønbenet rørhøne?
2 par gråand (min.)
1 par knopsvane, der fik ødelagt reden af en ræv, da vandfladen tørrede ud
2-3 par rørspurv
2 par rørsanger
1-2 par engpiber

Links: