Få overblik over fuglelivet på Vigelsø - Ny overvågningsrapport

20-04-2009

Den seneste Naturovervågningsrapport for fuglelivet på Vigelsø er netop kommet.

Miljøministeriet erhvervede i slutningen af 1990 Vigelsø i Odense Fjord. Formålet var især at foretage omfattende naturgenopretning på øen, der kunne bidrage til bedre forhold for fuglene i området. Vigelsø er nemlig EF-fuglebeskyttelsesområde. I EF-fuglebeskyttelsesdirektivet opfordres medlemslandene til at forbedre forholdene for fuglene i de udpegede områder. Overvågningen følger især fuglenes udvikling efter naturgenopretning og ophør af landbrugsdrift på øen.