Gammel banestrækning bliver til 51 km natursti

22-04-2009

Banearealet mellem Næstved og Slagelse ligger i dag øde hen. Ikke siden 1971 har der kørt persontog på skinnerne, men en økonomisk støtte fra Nordea-fonden gør nu, at der anlægges anlægge en 51 kilometer lang natursti på den gamle banestrækning. Banedanmark overdrager banestrækningen mellem Næstved og Slagelse til Naturstyrelsen ved et offentligt arrangement fredag den 24. april 2009. Alle er velkomne.

Banearealet mellem Næstved og Slagelse ligger i dag øde hen. Ikke siden 1971 har der kørt persontog på skinnerne, men en økonomisk støtte fra Nordea-fonden gør nu at der anlægges anlægge en 51 kilometer lang natursti på den gamle banestrækning. Langs stien anlægges der naturlegepladser og rastepladser.

I dag ejes den nedlagte banestrækning af transportministeriet - men ved et offentligt arrangement fredag den 24. april på kommunegrænsen ved Hårslev overdrager transportmi-nister Lars Barfoed Næstved-Slagelse banen til miljøminister Troels Lund Poulsen.

Den kommende natursti vil være et godt tilbud til det stigende antal af borgere og turister, som efterspørger et aktivt ferie- og fritidsliv ude i naturen. Ligeledes vil stien være et oplagt udflugtsmål for skoleklasser, SFO-klubber og andre institutioner og foreninger, som kan tage på en sund og afslappet cykeltur uden at tænke på farlig trafik og bilos. Stien vil også kunne bruges af pendlere – både skolebørn og voksne, der kan benytte sig af den direkte forbindelse mellem land og by.

Naturstien, vil stå færdig i 2010. Stien krydser blandt andet en række åer herunder Susåen. Stort set hele vejen gennem en natur har fået lov til at passe sig selv i alle disse år da der ikke har kørt tog på skinnerne.

Projektet gennemføres af Naturstyrelsen – Storstrøm i samarbejde med Næstved og Slagelse Kommuner, som kommer til at stå for den daglige drift og vedligeholdelse af stien. Borgmester Lis Tribler, Slagelse Kommune og viceborgmester Søren Dysted, Næstved Kommune er derfor også med, når banen ændrer status fra jernbane til ”naturbane”.

Naturstyrelsen bidrager med 6 millioner kroner og de to kommuner med hver 3 millioner kroner til anlægsudgifterne, mens Nordea-fonden giver det altafgørende beløb på 36 millioner kroner.

Det officielle program begynder klokken 12 fredag den 24. april og alle er velkomne fra klokken 11.30. Der er parkering bag Hårslev Efterskole, Hårslevvej 33, 4262 Sandved.

Yderligere oplysninger:
Forstfuldmægtig Sara Lindholt, Naturstyrelsen, telefon: 54 41 85 22
Pressemedarbejder Ulrik Schack, Naturstyrelsen, 25 62 78 31