Grøn Vækst giver mere og bedre natur

30-04-2009

Danmark får i dag sin første helhedsplan for natur, miljø og landbrug nogensinde. Regeringen investerer 13,5 mia. kroner i Grøn Vækst-planen, der betyder mere natur og bedre beskyttelse af mennesker, dyr og miljø.

Danmark får i dag sin første helhedsplan for natur, miljø og landbrug nogensinde. Regeringen investerer 13,5 mia. kroner i Grøn Vækst-planen, der betyder mere natur og bedre beskyttelse af mennesker, dyr og miljø.

Miljøminister Troels Lund Poulsen (V) har i dag fremlagt regeringens udspil til Grøn Vækst 2010-2015 sammen med økonomi- og erhvervsministeren, fødevareministeren og klima- og energiministeren i Væksthuset på KU LIFE på Frederiksberg.

Med Grøn Vækst vil regeringen skabe op til 75.000 hektar ny natur frem til 2015. De mest værdifulde naturområder skal sikres gennem en massiv indsats, og hvert af de 246 Natura 2000-områder får sin egen beskyttelsesplan. Udvaskningen af kvælstof skæres ned med knapt en tredjedel, ligesom ammoniakudledningen fra husdyrstalde reduceres. Grøn Vækst betyder også, at regeringen lever op til forpligtelserne i EU’s Nitrat- og Vandrammedirektiv i 2015.
I dag består 25 procent af Danmarks samlede areal af natur, men vi skal have mere og bedre natur. Regeringen ønsker med sit udspil at standse tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed, så dyr- og plantearter får bedre levevilkår ,” siger miljøminister Troels Lund Poulsen.