Fugledirektivet fylder 30

02-04-2009

Fugledirektivet fylder 30

Det europæiske fuglebeskyttelsesdirektiv har nu i tredive år været med til at sætte dagsordenen for fuglebeskyttelsen i Danmark.

Grafik: Birdday International Det europæiske fuglebeskyttelsesdirektiv har nu i tredive år været med til at sætte dagsordenen for fuglebeskyttelsen i Danmark.
Direktiv nr. 79/409 om fuglebeskyttelse blev vedtaget den 2. april 1979. Det har til formål at beskytte de vilde fugle og forpligter til at sikre levesteder for truede og sjældne fugle.
”Fuglene vil formentlig fløjte med på fødselsdagssangen, for fuglebeskyttelsesdirektivet er det initiativ, der har haft den største betydning for bevarelse af fuglelivet i Europa,” siger biolog Sten Asbirk fra By- og Landskabsstyrelsen.

Han fremhæver, at direktivet bl.a. har betydet, at der er blevet udpeget 113 fuglebeskyttelsesområder i Danmark, hvor fugle, som er sjældne, truede eller følsomme overfor ændringer af levesteder, beskyttes. Trækfugle som regelmæssigt gæster Danmark for at fælde fjer, raste under trækket eller overvintre skal også beskyttes. Mange af områderne findes nær kysten og på havet.

Stadigt flere vandfugle i Nibe Bredning, Roskilde Fjord og 48 andre jagt- og forstyrrelsesfri områder kan også takke de europæiske regler for en god udvikling. Bestandene vokser og forbliver længere i de rolige naturområder.

Hjejle, ryle, klyde, trane og rørhøg er eksempler på de 170 fuglearter, der er beskyttet af direktivet og opført på direktivets bilag 1.

Senere i år sender Miljøministeriet planer for alle Danmarks fuglebeskyttelsesområder i offentlig høring. De såkaldte Natura 2000 planer vil blive fulgt op af kommunale handleplaner, der beskriver den konkrete naturpleje i områderne.

Under sloganet HAPPY BIRDDAY fejres EU dagen.

Link til fugledirektivet på www.blst.dk

Yderligere oplysninger:
Sten Asbirk, biolog, By- og Landskabsstyrelsen, 7254-4867,