Naturstyrelsen i Midtjylland byder søndag den 19. april alle naturinteresserede på forårstur ved Rørbæk Sø.

14-04-2009

Turen starter fra Besøgscenter Ballesbægård kl. 10 og går langs de stejle udsigtsskrænter mod Rørbæk Sø og Ballesbækken og videre ud over bankerne i søen og retur gennem Rørbæk Skov. Undervejs er der forårsbebudere i form af syngede småfugle og gjaldende spætter samt forskellige blomstrende planter i skovbund og langs vandløb. Ved søen kan der ses lappedykkere, fiskehejrer, skarver og grågæs samt måske en jagende fiskeørn.

Guide på den ca. 4km lange tur er undertegnede.

Venlig hilsen

Torben Bøgeskov

Naturskoleleder, naturvejleder

Naturstyrelsen – Midtjylland

Bjørnkærvej 18

7540 Haderup

tlf. +45 20 13 78 90