Ugle- og spættetur, Ndr. Feldborg Plantage

02-04-2009

Naturtur

I forbindelse med Grønt Partnerskabsprojekt mellem Naturstyrelsen – Midtjylland og DOF Vestjylland om opsætning af redekasser til spætter og ugler besøges forskellige lokaliteter i Ndr. Feldborg Plantage.

Først går vi en lille tur i Alléen og kigger bl.a. efter Sortspætte, Grønspætte og Stor Flagspætte.

Derefter samler vi os i så få biler som muligt og kører ind i skoven og ser til nogle redekasser, der er sat op for at tilgodese Vendehals og Natugle. Efter turen samles vi igen på P-pladsen ved Alléen, hvor vi håber, at høre Natuglen og måske se en Skovsneppe eller to.

Torsdag d. 23. april kl. 18.30 til ca. 21.00
Mødested: P-pladsen v/Alléen på Bjørnkærvej mellem Skovriddergården og Stjernehuset

Husk kaffe og/eller te

Turledere Ole Olesen og Egon Østergaard fra DOF-Vestjylland