Vorgod og Fjederholt naturgenopretningsprojekterne

22-04-2009

Begge projekterne finansieres af Den særlige Vand- og Naturindsats (Miljømilliarden).

For de to projekter er der oprettet en projektorganisation med styregruppen bestående af Naturstyrelsen og Herning Kommune og følgegruppen bestående af repræsentanter for lodsejerne ved de to vandløb, Kommunens grønne Råd, DN, Lystfiskerne og beboerforeninger.

Læs mere i pressemeddelelse