Nyt nummer af nyhedsbrevet Skov og Natur: Vandrefalk har succes - derfor grønt lys til ringmærkning

02-04-2009

Vandrefalken, som er verdens hurtigste rovfugl, har fået så meget succes herhjemme, at det nu er forsvarligt at ringmærke den. Det oplyser Naturstyrelsen.

Vandrefalken, som er verdens hurtigste rovfugl, har nu fået så meget succes herhjemme, at det er forsvarligt at ringmærke den. Det oplyser Naturstyrelsen, som netop har givet tilladelse til ringmærkning af vandrefalkene, der har slået sig ned på statens arealer.

I Danmark forsvandt vandrefalken som ynglefugl i 1973, men genindvandrede i 2001. Siden har tre ynglende par tilsammen fået minimum 29 unger på vingerne – og på den baggrund er det nu forsvarligt at ringmærke fuglen, siger Naturstyrelsens direktør Hans Henrik Christensen:

”Vi har hidtil afvist at give tilladelse til det af forsigtighedsgrunde. For når man ringmærker er der altid en risiko for, at fuglene ikke længere vil bruge reden. Da bestanden hidtil har bestået af et så lavt antal individer, har vi ikke fundet det fagligt forsvarligt at give tilladelse. I værste fald kunne vi jo risikere, at fuglen igen forsvandt fra Danmark”, forklarer Hans Henrik Christensen.

  • Læs mere om sagen i det nye nummer af nyhedsbrevet Skov og Natur

I dette nummer fortæller vi også om:

  • Digital natur: De vilde heste går på Facebook
  • Skovens folk kigger i krystalkuglen: "Bøgen springer nok ud omkring den 10. april"