Indsigelse mod kommuneplan i Silkeborg

03-04-2009

(Miljøcenter Aarhus) Der bliver taget for lidt hensyn til grundvand og landskaber i forslaget til kommuneplan for Silkeborg Kommune.

Planlægning. Foto: Colourbox (Miljøcenter Aarhus) Der bliver taget for lidt hensyn til grundvand og landskaber i forslaget til kommuneplan for Silkeborg Kommune. En del af den planlagte byudvikling vil forringe landskaber i Det Midtjyske Søhøjland som har national betydning – og sprede sig ind over områder med grundvandsinteresser. Og det er uacceptabelt.

Det mener By- og Landskabsstyrelsen, Miljøcenter Aarhus, der nu gør indsigelse mod flere nye byområder i Silkeborgs kommuneplan. Ansvaret for statens samlede interesser i kommuneplanerne ligger By- og Landskabsstyrelsens miljøcentre i Århus, Odense og Roskilde. Indsigelsen betyder, at Silkeborg Kommune ikke kan tage områderne med i kommuneplanen.

”Vi er bestemt ikke interesseret i at bremse byudviklingen i Silkeborg. Men nogle af planerne breder sig ind i landskabsområder af national interesse. Det drejer sig blandt andet om boligplanerne i Sejs-Svejbæk, som ligger i det Det Midtjyske Søhøjland øst for Silkeborg. Det vil have alt for store negative konsekvenser for landskabet, og derfor er vi nødt til at skride ind”, siger planchef Thorbjørn Fangel i By- og Landskabsstyrelsen, Miljøcenter Aarhus, som har koordineret statens behandling af kommuneplanen.

Staten gør også indsigelse mod Silkeborg Kommunes planer om byudvikling i visse grundvandsområder syd og vest for Silkeborg. Indtil de kommende statslige Vand- og Naturplaner er på plads skal kommunernes planlægning respektere grundvandsbeskyttelsen i de tidligere amters regionplaner.

”Grundvandsbeskyttelsen i regionplanen er overtrådt, og der er ikke dokumentation for, at den pågældende byudvikling kan ske uden fare for grundvandet. Derfor beder vi kommunen tage de pågældende områder ud af planen”, udtaler Thorbjørn Fangel.

De statslige myndigheder og Silkeborg Kommune har været i tæt dialog gennem længere tid, uden at man kunne nå til enighed om disse punkter. Med indsigelsen markerer Miljøcenter Aarhus Miljøministeriets synspunkter, men indbyder samtidig til nye drøftelser om problemerne.

”Silkeborg Kommune har overordnet set lavet en rigtig god digital og web-baseret kommuneplan, og vi har allerede fundet løsninger på en række større og mindre problemer. Nu håber vi, at vi også kan få de sidste knaster ryddet af vejen”, siger Thorbjørn Fangel.

Med kommunalreformen har kommunerne fået en ny stor opgave med øget ansvar for natur- og miljøbeskyttelsen. Det er et klart sigte at det eksisterende beskyttelsesniveau skal bevares. I det midtjyske har Herning, Århus og Odder kommuner allerede fået grønt lys fra staten til deres kommuneplaner. De fleste øvrige kommuner ventes at have deres nye planer klar i løbet af 2009.

Indtil videre har tre kommuner i Danmark vedtaget deres kommuneplaner endeligt: Herning, Gentofte og Holbæk.

Yderligere oplysninger:
Naturstyrelsen, Naturstyrelsen – Aarhus:
Kontorchef Thorbjørn Fangel, e-mail: , tlf. 25 44 12 27
Fuldmægtig Marie Lindberg Tefre, e-mail: , tlf. 72 54 82 92