Markskader forvoldt af gæs

01-04-2009

Lysbugede knortegæs. Foto: Ib Nord Nielsen

De seneste år har bestandene af gæs haft en voldsom stigningsrate. Det gælder først og fremmest grågås, kortnæbbet gås og bramgås. I Thy-Hannæs området er specielt mængden af kortnæbbet gås og den for egnen relativ nye art bramgås steget voldsomt.

I forårsmånederne kan de store mængder af gæs forvolde skader på marker med vinterhvede og vinterbyg. Flere landmænd på egnen har rettet henvendelse til Naturstyrelsen – Thy, for at undersøge mulighederne for at afhjælpe skader på markafgrøderne.

Der er i henhold til den danske lovgivning ingen mulighed for at få udbetalt erstatninger for skader forvoldt af vilde fugle og dyr. Landmanden er således nødt til selv at foretage noget aktivt for at holde gæssene væk fra sine marker. Følgende muligheder kan anvendes:

  • Fugleskræmslet ”Hyleren” der består af en tidsindstillet blæser, der med ca. 18 minutters interval puster en ”mand” i orange tøj op samtidig med at der lyder en hylende sirene (kan indstilles til ikke at virke om natten)
  • Papirsække på stager
  • ”Birdfrite” der er en slags raket, der afskydes ud over gåseflokke på jorden fra en cal. 12 haglbøsse, og som rækker ud til 60- 80 meter , hvor raketten giver et større brag (det kræver en tilladelse fra politiet at bruge Birdfrite)
  • Gaskanon (dog ikke i nærheden af nabobeboelser)

I henhold til jagtlovgivningen er der mulighed for skriftligt at søge om en dispensation til at regulere gæs (ved beskydning). En forudsætning for at få en sådan dispensation er, at flere af ovennævnte skræmmeforanstaltninger er forsøgt anvendt og stadig anvendes på markerne.

Naturstyrelsen – Thy har netop givet 2 landmænd på Hannæs tilladelse til hver at regulere 10 kortnæbbede gæs og 10 bramgæs. De skudte gæs skal hænges op på pæle på markerne og blafre til skræk og advarsel for gåseflokkene i området. Tilladelserne skal ses som et forsøg, der nøje vil blive fulgt for at se virkningen på gæssene og markskaderne  i området.