UD PÅ TUR - maj

23-04-2009

Klosterheden springer ud – kom selv og mærk efter!

Klosterheden springer ud – kom selv og mærk efter!

Sol, varme og spæde grønne farver lokker, og kalder os udenfor – ud at samle energi og overskud efter vinteren. Der er mange dejlige naturoplevelser lige nu, og Naturstyrelsen – Vestjylland har flere forskellige tilbud i maj måned, hvor du kan opleve hjortevildtet, ”bæverland” eller hedepleje med fårehold.

Skovens Dag i Klosterheden d. 3. maj 2009

Er en del af det landsdækkende arrangement, hvor private og offentlige skove tilbyder publikum en bred vifte af aktiviteter for hele familien Danmark. I år er der særligt fokus på ”Skovens Klima”, der er dagens tema.
Det hænger sammen med, at Danmark i begyndelsen af december er vært for FN´s klimakonference. I den anledning har man ønsket at markere Danmarks styrkepositioner på energiområdet. Som eksempel herpå har Naturstyrelsen – Vestjylland fået en lille brintbil. I den anledning kommer miljøminister Troels Lund Poulsen og indvier brintbilprojektet kl. 11.00. For fremtiden kan bilen efter aftale lånes af gangbesværede til skovture.

Hele dagen fra kl. 10.00-16.00 har skovens medarbejdere, frivillige private, foreninger og skoler tilrettelagt et væld af aktiviteter for børn og voksne – nok til at udfylde dagen for hele familien. Klimaaktiviteter, udeskole, friluftsliv, værksteder, pandekager, konkurrence, skydning, hestevognsture og smagsprøver fra bier og krondyr. Se annoncen.
Pak madkurven med lidt til grillen og tag på forårstur i Skoven – vi har tændt op.
Vi glæder os til at se jer!

Se mere her:


Gå og Forstå - Motionstur i Troldhede Brunkulsleje

Under denne overskrift arrangerer Naturstyrelsen – Vestjylland en månedlig offentlig travetur, der henvender sig til alle, som holder af motion, friluftsliv og natur.

Turene begynder på steder med forskellige friluftsfaciliteter, som vi ønsker at sætte mere fokus på. Hver tur indledes med en kort introduktion til områdets muligheder. Traveturene er på ca. otte kilometer, oftest ad uafmærkede stier og delvist over åbent terræn (heder). Som afslutning på turen, vil der være en lille overraskelse!

Denne måneds tur er tirsdag d. 5. maj , og starter ved P-pladsen syd for Kulsøen. P-pladsen ligger i dette tilfælde på et privatejet areal, der er stillet til rådighed af ejeren. Fra P-pladsen udgår en afmærket vandretur på 2,5 km gennem det tilplantede brunkulsleje. Beplantningen er meget artsrig og omfatter fortrinsvis planter fra Nord- og sydamerika. De er oprindeligt plantet for at udvælge hårdføre planter til brug i vildtplantninger - deraf navnet ørkenarboretet.

Natur betyder normalt: Det der er kommet af sig selv - her kan opleves et "naturområde", hvor næsten alt er omformet af mennesker. Turen forlænges ad offentlige stier og veje gennem naboområder.  Husk fornuftigt fodtøj.
”Naturstyrelsens hovedopgave er at skabe ny natur, passe på den natur vi har og give borgerne mulighed for at bruge naturen som et aktivt fritidstilbud”.

Tidspunkt: 19.00 – 21.30
Mødested: P-pl. syd for Kulsøen overfor Toudalvej/Nr. Viumvej,
500 m nord for Troldhede.
Pris: Gratis
Turleder: Erling Trankjær, tlf. 4044 0940
Arrangør: Naturstyrelsen – Vestjylland.

Fugletur på Gørdingdæmningen

Gørdingdæmningen, der er en del af vildtreservatet i Feldsted Kog i Nissum Fjord, er normalt lukket for offentlig færdsel. Men onsdag den 6. maj er der mulighed for at komme med Naturstyrelsen – Vestjylland ud at opleve dette enestående naturområde på tætteste hold.

På den ca. 6 km lange vandretur på dæmningen fortælles om Naturstyrelsens naturpleje på dæmningen og indsats for at forbedre forholdene for engfuglene omkring Nissum Fjord. Desuden ser vi på fuglelivet, lytter til rørdrummen og rørskovens øvrige fuglekor.
Vandreturen foregår i fugtigt og ujævnt terræn så husk vandtæt fodtøj.

Tidspunkt: 18.30 – 21.30
Mødested: Gørding Kirke
Pris: Gratis
Turledere: Henning Fjord Aaser og Jens Overgaard Christensen.
Arrangør: Naturstyrelsen – Vestjylland

Bæver på businessclass i Klosterheden

Luksustur på 1. klasse med bæverne i centrum. Overnatning i lavu med fuld forplejning, krondyrbøffer og god rødvin. Et arrangement der starter lørdag den 9. maj kl. 17.00 ved Møllesøen i Klosterheden og slutter søndag den 10. maj kl. 09.00.


Du vil opleve de mange enestående spor bæverne efterlader sig i naturen, bæverfældede træer, bæverbo, dæmninger og opstemmede søer, og du vil få historien bag udsætningen, og høre om deres liv og færden.  Vi spiser en god middag på lejrpladsen inden du skal ud på din observationspost, hvor du forhåbentlig får et glimt af bæveren i dens rette element. Når natten falder på, vender vi tilbage til lejrpladsen og natmaden. Der overnattes i lavu og søndag morgen vækkes alle meget tidligt – ud på en ny observationspost, for at se bæverne gå til ro, alt imens naturen omkring dig stille vågner.

Arrangementet slutter af med en tur i Naturbussen – ud og se kronvildt, og så er der selvfølgelig morgenmad.

Tidspunkt: 17.00 - 09.00
Mødested: P-pladsen ved Møllesøen i Klosterheden
(ca. 300 m sydøst for Gl. Landevej 35, 7620 Lemvig)
Pris: 1000 kr./person
Tilmelding: Naturstyrelsen – Vestjylland tlf. 97810033,
senest tirsdag den 5/5
Turleder: Naturvejledere ved Naturstyrelsen.
Arrangør: Naturstyrelsen – Vestjylland.

Hjortevildtet viser sig frem…

Lige nu viser hjortevildtet sig frem på de lysåbne arealer – særligt morgen og aften er der gode chancer for at se dem. De trænger til noget frisk og godt at æde efter en
lang vinter. Og de får snart travlt – i slutningen af maj begyndelsen af juni sætter råerne lam og hinderne kalv. En rå føder første gang, når hun bliver to år. En rå får normalt to lam, men både 1, 3 og 4 lam forekommer. Antallet af lam afhænger af hendes kropsvægt.

De nyfødte lam følger ikke moderen, når hun søger føde. De ligger hver for sig i de første 2-3 uger og venter på, at råen kommer og giver die og pleje 3-7 gange dagligt. Kronkalven følger, i modsætning til rålammet, moderen kort efter fødslen. Krondyr har en meget stærk familiestruktur, hvor hinder, smaldyr og kalve lever i flokke. Tag med ud på tur og få hjortevildtets spændende historie.

Naturbussen kører to aftenture - en tur i Klosterheden Plantage den 13. maj , og en tur i Sandfærd , Fejsø og Stråsø Plantager den 19. maj. Husk at der er tilmelding til naturbussen.

Tidspunkt: 19.30 – 22.00
Mødested: P-pladsen 300 m vest for adressen Fousingvej 10,
7600 Struer.
Pris: voksne 150 kr. Børn 100 kr.
Tilmelding: Naturstyrelsen – Vestjylland tlf. 97810033,
senest dagen før.
Turleder: Naturvejledere ved Naturstyrelsen.
Arrangør: Naturstyrelsen – Vestjylland.

Handicapegnet arrangement – skal du have en kørestol med op i bussen – bedes du meddele dette ved tilmeldingen.

Bævertur i Klosterheden Plantage

Det er svært ikke at blive imponeret over bævernes høje aktivitetsniveau. De minder i høj grad om os selv, som laver om og regerer til eget bedste, og sådan gør bæverne også. Derfor kalder vi bæverne for en nøgleart, fordi den på afgørende vis laver om og tilpasser omgivelserne efter egne behov.

De bygger hytter og huler, graver kanaler, fælder træer og bygger dæmninger, hvis der ikke er vand nok. Der er meget tydelige spor efter vinterens aktiviteter lige nu – senere på sommeren dækkes sporene delvist af den høje vegetation. Bæveren skaber lysåbne, våde sumpede områder i skoven, en naturtype vi ikke har for meget af, og det er også her vi finder flere truede dyr og planter.

Tidspunkt: 19.00 – 21.00
Mødested: P-pladsen ved Møllesøen i Klosterheden,
ca. 300 m sydøst for Gl. Landevej 35, Lemvig
Turleder: Naturvejleder Karsten Lund Jensen
Pris: Gratis
Arrangør: Naturstyrelsen – Vestjylland.

Fårehyrden og hendes hunde

Mød fårehyrden, fåreflokken med lam og hyrdehundene.

Søndag den 17. maj fra kl. 14-16 vil fårehyrde Anette Kofoed guide dig rundt
i Torsted Sande. Der vil være stop undervejs, så I kan nyde det enestående
landskab. Turen går op til fåreflokken med alle de nye lam. Her laver fårehyrden
opvisning med hyrdehundene, og Anette Kofoed fortæller om, hvordan fårene
laver hedepleje. Tag eftermiddagskaffen med på tur.

Tidspunkt: 14.00 – 16.00
Mødested: Torsted Kirke
Pris: Gratis
Turleder: Fårehyrde Anette Kofoed, tlf. 9738 6842
Arrangør: Naturstyrelsen – Vestjylland.

Forårsweekend med åbne skovveje i Naturstyrelsen,  Vestjylland

Lørdag den 30. og søndag den 31. maj har du chancen for at komme vidt omkring, nyde foråret og udforske nye områder, finde spændende steder, hvor du aldrig har været før. Dyrespor, gravhøje, en skovfyrslette, en sø eller bæk, eller bare et smukt sted…………

I Naturstyrelsen – Vestjylland er skovvejene åbne for bilkørsel i alle skove undtagen Husby Klitplantage og arealerne syd for Vilhelmsborgvej og vest for Ringkøbingvej. Kør forsigtigt og vis hensyn.

God tur!