Miljøminister vil have handlingsplan for drikkevand

31-08-2009

Det danske drikkevand skal være rent, det skal være sikkert - og det skal det være hele tiden. De senere års forureningssager, senest i Tune, skal effektivt forebygges. Borgerne skal have let adgang til oplysninger om kvaliteten på det lokale drikkevand.

Det danske drikkevand skal være rent, det skal være sikkert - og det skal det være hele tiden. De senere års forureningssager, senest i Tune, skal effektivt forebygges. Borgerne skal have let adgang til oplysninger om kvaliteten på det lokale drikkevand.

Det mener miljøminister Troels Lund Poulsen, der har bedt By- og Landskabsstyrelsen om en handlingsplan for øget sikkerhed for drikkevandet. Det skal f.eks. opnås ved at give borgerne nemmere adgang til oplysninger om deres eget drikkevand, så de får reel mulighed for at reagere over for kommunen og vandforsyningen.

”En række sager, senest i Tune, truer med at svække befolkningens tillid til deres vand, og det må vi stoppe. Derfor har vi brug for en samlet og sammenhængende indsats, der effektivt forebygger gentagelser. Grundlæggende mener jeg, at borgerne skal have bedre viden om deres eget vand, så de kan stille deres lokale vandværk eller politikere til ansvar, hvis der er grunde til at være utilfreds. Det kan de ikke, hvis de ikke ved noget om det. Omvendt skal kommunerne også have lettere ved at gøre opmærksom på, når deres vand er topkvalitet,” siger miljøminister Troels Lund Poulsen.

Miljøministeren har bedt By- og Landskabsstyrelsen om blandt andet at belyse følgende:

• Styrelsen skal undersøge, om der kan etableres en simpel metode, der kan fortælle borgerne om ændringer i drikkevandskvaliteten lokalt. Det kunne give borgerne bedre muligheder for at lægge pres på vandværker og kommunen for at få bragt forholdene i orden.

• Styrelsen skal undersøge mulighederne for at udvikle en hjemmeside, der giver borgerne hurtig og direkte adgang til forståelig og bred information om drikkevand. Vandforsyninger har pligt til at oplyse borgerne om drikkevandets kvalitet, men formidlingen fra flere forsyninger er i dag uensartet og ofte svær forståelig. Mange formidler end ikke resultaterne på deres egne hjemmesider.

• Styrelsen skal give en samlet beskrivelse af fordele og ulemper ved at fjerne kalk fra drikkevandet.

De nye tiltag skal ses i sammenhæng med fire overordnede anbefalinger inden for vandforsyningsstrukturen, som Naturstyrelsen har udarbejdet med sammen med branchen. Det gælder udvikling af nye ledelsessystemer, systematisk erfaringsopsamling, teknologi-indsats og tilsyn. Drikkevandshandlingsplanen skal være færdig i slutningen af året.

Nyhed: Forurenet drikkevand skal opdages hurtigere

Yderligere oplysninger:

Pressesekretær Mette Thorn, departementet, tlf. 7254 6060, e-mail: Obfuscated Email
Kontorchef Inger Bergmann, By- og Landskabsstyrelsen, tlf. 7254 4893, e-mail: Obfuscated Email