Ekskursion om naturnær skovdrift, certificering og bilag IV arter

25-08-2009

Skov- og Naturstyrelsen Fyn indbyder til ekskursion om naturnær skovdrift, certificering og
bilag IV arter (hasselmus og flagermus) onsdag den 9. september.

Foto: Kirsten Muus

Onsdag den 9. september kl. 12.30 - 16.00  indbyder Skov- og Naturstyrelsen Fyn til ekskursion om naturnær skovdrift, certificering og bilag IV arter.


Naturnær skovdrift: Diskussion i marken af konkrete problemstillinger i forhold til omstilling til naturnær skovdrift.

Certificering: De viste bevoksninger har været genstand for kontrolbesøg under FSC og PFSC certificeringssystemerne i foråret. Lidt om erfaringerne med at være certificeret.

Bilag IV arter: I skoven findes en bestand af hasselmus og flere arter af flagermus. Der er netop vedtaget nye regler for beskyttelse af disse såkaldte bilag IV arter. Der bliver lejlighed til at se arternes levesteder og høre om hvordan disse levesteder sikres. Skov- og Naturstyrelsen er pt. igang med at udarbejde en ny tilskudsordning. Professor Hans Baagøe vil fortælle om flagermusenes krav til levesteder og Helle Vilhelmsen om hasselmusen.

Mødested: Miljøcenter Fyns kontor i Sollerup, Sollerupvej 24, 5600 Faaborg. Herfra går vi rundt i skoven. Man er velkommen til at komme før for at indtage sin medbragte frokost.

Arrangementet er gratis, men af hensyn til planlægningen ønsker vi tilmelding. Tilmelding kan ske på mail til senest den 7. september. Vi planlægger at maile materiale til ekskursionen til alle tilmeldte.

Yderligere information om ekskursionens emner: