Ferieboliger i stuehuse

04-08-2009

Fremover bliver det lidt lettere at få lov til at indrette ferieboliger på nedlagte landsbrugsejendomme. Før kunne det kun ske i driftsbygninger, der var blevet overflødige i landbruget, og ejeren skulle bo på ejendommen. Nu behøver ejeren ikke længere bo på ejendommen, og overflødiggjorte stuehuse kan også indrettes til ferieboliger. Der må dog stadig højst indrettes ti ferieboliger pr. ejendom.

Fremover bliver det lidt lettere at få lov til at indrette ferieboliger på nuværende eller nedlagte landsbrugsejendomme. Før kunne det kun ske i driftsbygninger, der var blevet overflødige i landbruget, og ejeren skulle bo på ejendommen. Nu behøver ejeren ikke længere bo på ejendommen, og overflødiggjorte stuehuse kan også indrettes til ferieboliger. Der må dog stadig højst indrettes ti ferieboliger pr. ejendom.

Det bliver den praksis, som miljøminister Troels Lund Poulsen har besluttet, at By- og Landskabsstyrelsen fremover skal administrere efter. Ændringen skyldes, at en EF-dom har vist, at elementer i den hidtidige praksis har været i strid med EF-traktaten. Og da man alligevel skulle ændre praksis, valgte ministeren at lempe ordningen på en måde, der imødekommer landbrugets ønsker om flere ferieboliger.

Den omtalte EF-dom fastslog, at det er i strid med EF-Traktaten, når den danske landbrugslov stiller krav om, at ejeren af en landbrugsejendom på under 30 ha skal bo på ejendommen. Derfor er det også i strid med traktaten, at tilladelse til udlejning af ferieboliger betinges af, at ejeren har bopæl på ejendommen.

Den ny praksis indebærer, at flere nuværende eller nedlagte landbrugsejendomme kan anvendes til ferieboligudlejning, men med loftet over antal ferielejligheder vurderer By- og Landskabsstyrelsen, at lempelsen ikke skulle skabe et unødigt stort pres på det åbne land.

Både sommerhusloven og planlovens landzonebestemmelser skal beskytte vores rekreative arealer mod pres. Langt de fleste landbrugsejendomme ligger i det åbne land og mange i vores rekreative områder.