Deltag i "Gå-hjem-møde" om Forest Day 3

21-08-2009

Skov- og Naturstyrelsen inviterer alle interesserede til et gå-hjem-møde den 24. august om ”Forest Day 3”. Forest Day 3 er en international konference om verdens skove, som blive holdt i forbindelse med FN’s klimakonference i København.


Skov- og Naturstyrelsen inviterer alle interesserede til et gå-hjem-møde om ”Forest Day 3” den:

24. august kl. 13-15 i Haraldsgade 53, 2100 København Ø (mødelokale 3.22)

Forest Day 3 er en international konference om verdens skove, som vil blive holdt i forbindelse med FN’s klimakonference i København.

Konferencen vil fokusere på skovenes betydning for det globale klima - og de muligheder og udfordringer, der vil kunne følge af en ny global klimaaftale i København.

Forest Day 3 bliver arrangeret af Miljøministeriet i samarbejde med CIFOR (Center for International Forestry Research), CPF (Collaborative Partnership on Forests) samt Udenrigsministeriet, Klima- og Energiministeriet og Videnskabsministeriet.

På gå-hjem-mødet den 24. august vil der blive informeret nærmere om status og planer for Forest Day 3 samt foreløbige planer om afholdelse ekskursioner i tilknytning hertil.

Registrering til gå-hjem-mødet kan ske pr. email til Helene Nyegaard Hvid, og yderligere oplysninger kan fås hos forstfuldmægtig Christian Lundmark Jensen på telefon 72 54 26 02.