Udbredt iltsvind i Det Sydfynske Øhav

14-08-2009

Det Sydfynske Øhav samt sydlige Lillebælt mellem Als og Ærø er for første gang i år ramt af iltsvind i større omfang. Iltsvindet opstod sidst i juni, og har sidenhen bredt sig.

Det Sydfynske Øhav samt sydlige Lillebælt mellem Als og Ærø er for første gang i år ramt af iltsvind i større omfang. Iltsvindet opstod sidst i juni, og har sidenhen bredt sig.

Det viser målinger fra By- og Landskabsstyrelsen, Miljøcenter Odense, der følger iltindholdet i farvandene omkring Fyn i perioden maj til september. Målingerne indgår som en del af det nationale overvågnings-program, DEVANO.

I store områder (lyserød på kortet) har sandorme og muslinger på havbunden svært ved at trække vejret, og fiskene søger væk til friskere vand. Iltsvindet har nogle steder bredt sig fra dybere vand ind mod mere lavvandede områder, fx Faaborg Fjord.

I de hårdest ramte områder (rødt på kortet) er der risiko for at bunddyr vil dø som følge af mangel på ilt. Det gælder bl.a. i Ringsgaardbassinet, der ligger i Det Sydfynske Øhav og i området syd for Helnæs i sydlige Lillebælt.

Iltsvind opstår oftest i forbindelse med, at bakterier på havbunden bruger ilten når de nedbryder døde alger og når vandmasserne er lagdelte pga. salt- og temperaturforskelle mellem overflade- og bundvand. Problemet er størst om sommeren, bl.a. fordi nedbrydningen går hurtigere, når vejret er varmt og fordi lagdelingen er her er størst. Iltsvind har altid forekommet i danske farvande, men bliver betydeligt forværret, hvis vandet er forurenet af næringsstoffer, der øger algevæksten.

Kraftig blæst er det bedste middel mod iltsvind, fordi vandbevægelserne sender frisk ilt ned til bunddyrene. Hvis iltsvindet forsvinder i løbet af få uger, vender naturen relativt hurtigt tilbage til normalen. Ved længerevarende iltsvind dør bunddyrene, fordi der afgives giftigt svovlbrinte fra havbunden. Så kan der gå måneder eller længere, før livet vender tilbage.

Spørgsmål og svar om iltsvind
Mere om iltsvind

Yderligere oplysninger
Mikael Hjorth Jensen , Biolog, Vand- og naturområdet , Miljøcenter Odense, 72 54 84 68