Miljøministeren starter Snæbel-projektet ved Varde Å

20-08-2009

Torsdag den 20. august 2009 tager miljøminister Troels Lund Poulsen det første spadestik i forbindelse med genopretningen af Varde Å. Med spadestikket påbegynder ministeren den største del af Snæbel-projektet.

Torsdag den 20. august 2009 tager miljøminister Troels Lund Poulsen det første spadestik i forbindelse med genopretningen af Varde Å.

Alle er velkomne til at deltage i 1. spadestik arrangementet der begynder klokken 14 ved Sig Fiskeri, Vesterbækvej 41 i Sig.

Med spadestikket påbegynder ministeren den største del af Snæbel-projektet. Når projektet er færdigt i slutningen af 2010, vil alt åens vand atter løbe gennem Varde Å – i stedet for, som nu, hvor ca. 90 % af vandet bliver ledt igennem Ansager Kanal for at blive brugt i el-produktionen ved Karlsgårdeværket.

Med lukningen af Karlsgårdeværket bliver der ikke brug for Ansager Stemmeværk og Ansager Kanal. Derfor fjernes stemmeværket, og kanalen fyldes op.

For at der igen bliver plads til at alt vandet kan løbe i Varde Å, er det nødvendigt at udvide åen. Samtidigt bliver 35 gamle å-slynger åbnet igen.

Desuden bliver Sig Fiskeri moderniseret, så dambrugets stemmeværk også bliver overflødigt og kan fjernes. Dermed bliver der helt fri passage for snæblen og andre fisk.