Mindre iltsvind end ventet

28-08-2009

Trods varmt vejr og meget sommerregn er iltsvindet i danske farvande mindre udbredt end normalt på denne årstid. Det er andet år i træk, at iltsvindet kun udgør to tredjedele af det normale.

Det viser de nyeste tal fra Naturstyrelsen. Tallene fremgår af rapporten Iltsvind i de danske farvande i juli-august 2009, som Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, har udarbejdet for By- og Landskabsstyrelsen baseret på data fra miljøcentrene.

”Det er rigtig gode nyheder. Og selv om det er for tidligt at konkludere noget endeligt, så ser det ud til, at vi her er vidner til de første konkrete resultater af de mange års kamp for at begrænse udledninger af næringsstoffer i vandmiljøet. Nu slår indsatsen forhåbentlig igennem. Når man dertil lægger regeringens ambitiøse plan om Grøn Vækst med yderligere reduktion på 19.000 tons kvælstof, så synes jeg, at der tegner sig et lyst billede forude,” siger miljøminister Troels Lund Poulsen (V).

Iltsvindet er i år markant under niveauet for årene 2003-2006. Midt i august dækkede iltsvindet 2.850 km2, mens gennemsnittet for perioden er over 4.000 km2. I 2002 var den helt gal med hele 12.000 ilthungrende kvadratkilometer.

Højere temperaturer gennem hele første halvdel af 2009 og en regnfuld forsommer så ellers ud til at øge risikoen for iltsvind. Regnen vasker næringsstoffer fra landbruget ud i havet og giver ekstra næring til algerne. Samtidig får varmen den kritiske, iltforbrugende nedbrydning af døde alger til at ske hurtigere. Alligevel har omfanget af iltsvind altså været begrænset.

Grøn Vækst skal reducere kvælstof

Udledningen af kvælstof og fosfor fra landbrug og industri er på 20 år reduceret med hhv. 48 og 68 procent - og i forbindelse med regeringens plan for Grøn Vækst, vil der blive reduceret med – 19.000 tons kvælstof – i det kommende år.

Iltsvind har i år været begrænset til de lavvandede områder og fjorde som Limfjorden, det Sydfynske Øhav, sydlige Lillebælt og Flensborg Fjord. I Limfjorden har iltsvindet i korte perioder været afløst af bedre iltforhold som følge af blæst. De åbne farvande, som for eksempel Kattegat og Storebælt har ikke været ramt. Iltsvindets udbredelse topper normalt i midten af september.

Yderligere oplysninger:
Tonny Niilonen, biolog, By- og Landskabsstyrelsen, Natur, tlf. 7254 4866