Høring af ny vejledning om planlægning af butikker og butiksareal

28-08-2009

Planlovens bestemmelser om detailhandel får nu sin egen vejledning, der bl.a. skal give kommunernes planlæggere det bedst mulige udgangspunkt for fremme et varieret butiksudbud i Danmarks byer.

Planlovens bestemmelser om detailhandel får nu sin egen vejledning, der bl.a. skal give kommunernes planlæggere det bedst mulige udgangspunkt for fremme et varieret butiksudbud i Danmarks byer.

Vejledning om detailhandelsplanlægning er udarbejdet af Naturstyrelsen og sendes i høring til 26. oktober 2009. Vejledningen bygger på planlovens regler, lovbemærkninger, Naturklagenævnets praksis, domstolsafgørelser og på erfaringer fra kommunerne og Miljøministeriets miljøcentre.

Vejledningen beskriver blandt andet, hvordan loven skal fremme levende og varierede bymidter, bl.a. fordi den centrale del af byen ofte er mest tilgængelig for alle transportformer, men især for gående, cyklende og kollektiv trafik. Den statistiske metode til at afgrænse bymidten gennemgås, ligesom man blandt meget mere kan læse, hvordan butiksarealer skal forstås og, hvordan detailhandel skal behandles i kommune- og lokalplaner.

Sidst i vejledningen findes en detailhandelsordbog, med definitioner og beskrivelser af ord, der bruges i forbindelse med detailhandelsplanlægning.

Yderligere oplysninger
Rasmus Hee Haastrup, byplanlægger, By- og Landskabsstyrelsen, BYER, 7254-4731
Jens Schultz Hansen, Cand. scient. soc., By- og Landskabsstyrelsen, BYER, 7254-4742