Ridning på recept: Pilotprojekt med sundhedsfremme i naturen - til hest

18-08-2009

Skov- og Naturstyrelsen har arealerne og en guide. Sundhedscenter Odsherred har patienterne. Friluftsrådet har endnu en guide samt finansieringen – og således er pilotprojektet Ridning på recept en kendsgerning.

Skov- og Naturstyrelsen har arealerne og en guide. Sundhedscenter Odsherred har patienterne. Friluftsrådet har endnu en guide samt finansieringen – og således er pilotprojektet Ridning på recept en kendsgerning.

Tanken bag projektet at få flere folk og andre målgrupper ud i naturen. At delel de gode oplevelser med personer, som kun sjældent bevæger sig ud i skoven, og at lade naturen i nogen grad erstatte eller i hvert fald supplere medicin og fysisk genoptræning.

Foto: Ricky John Molloy