Syv nye vindmøller til Lolland

04-08-2009

By- og Landskabsstyrelsen, Miljøcenter Roskilde, sender nu et planforslag om en ny vindmøllepark ved Kappel i Lolland Kommune i høring. Baggrunden er, at DONG Energy vil opstille syv demonstrationsvindmøller på op til 200 meter og fjerne 27 gamle vindmøller.

By- og Landskabsstyrelsen, Miljøcenter Roskilde, sender nu et planforslag om en ny vindmøllepark ved Kappel i Lolland Kommune i høring. Baggrunden er, at DONG Energy vil opstille syv demonstrationsvindmøller på op til 200 meter og fjerne 27 gamle vindmøller.

Det nye planforslag om vindmølleparken indeholder et kommuneplantillæg samt en VVM-redegørelse , som beskriver den sandsynlige indvirkning på miljøet samt rimelige alternativer. Begge dele er på grund af projektets størrelse udarbejdet af Miljøcenter Roskilde.

Der er tale om såkaldte ”demonstrationsmøller”, hvilket bl.a. betyder, man kan fravige bestemmelserne i vindmøllecirkulæret om ensartethed og opstillingsmønster.

VVM-redegørelsen har blandt andet haft indflydelse på møllernes antal og placering.

Se hele planforslaget fra Miljøcenter Roskilde


Indsigelser og bemærkninger

Høringen af planforslaget og VVM-redegørelsen løber frem til 5. oktober 2009, og indtil da kan man komme med skriftlige indsigelser og bemærkninger til:

By- og Landskabsstyrelsen
Miljøcenter Roskilde
Ny Østergade 7-11
4000 Roskilde

Man kan også sende en e-mail til .


Efter offentlighedsfasen

Efter 5. oktober 2009 er offentlighedsfasen slut, og så vil Miljøcenter Roskilde tage stilling til eventuelle indsigelser og bemærkninger – og beslutte, om planforslaget skal udstedes eller ej.

Inden det endelige kommuneplantillæg bliver udstedt, modtager Lolland Kommune en sammenfattende redegørelse samt kopi af de indkomne bemærkninger. Lolland Kommune vil derudover blive bedt om en udtalelse til materialet.

Lovgivning

• Lov om miljøvurdering af planer og programmer, § 9, stk. 2
• VVM-bekendtgørelsen, § 12


Yderligere oplysninger:

Gert Agger, Cand. techn. soc., Miljøcenter Roskilde. Tlf. 72 54 80 24