Stor ynglesucces for riderne på Bulbjerg

18-08-2009

Sidste år var et katastrofeår, hvor ikke en eneste rideunge kom på vingerne. Derfor er det ekstra glædeligt, at der er unger i næsten alle reder i år

Rider på Bulbjerg. Foto: Kim Christensen

Sidste år var en katastrofal ynglesæson på Bulbjerg, hvor riderne ikke fik en eneste unge på vingerne.

Derfor er det ekstra glædeligt, at der i år er unger i de fleste reder, nogle steder endda to.

Ornitologen Helge Røjle Christensen, som har holdt mandtal over fuglene, konstaterer på hjemmesiden www.vejlerne.dk :

"For en stund kunne man fortrænge de bekymrende forudsigelser om havfuglenes fremtid med stigende temperaturer og svigtende fødegrundlag"

Ridekolonien på Bulbjergs næste lodrette væg mod havet tæller omkring 500 par og er langt den største koloni i landet.

Læs mere om det spektakulære fuglefjeld og dets omgivelser i vandretursfolderen