Biller æder lyngen

18-08-2009

Udbredte angreb af lyngbladbillen bevirker, at lynghederne i Thy og Hanherred næsten helt har tabt glansen.

Larver af lyngbladbille. Foto: Henrik S. Kristensen

Der er biller i lyngen. Det medfører at hederne i øjeblikket ser ud, som om de er helt udtørrede. Store områder er brunrøde, hvor de på denne tid normalt ville være dækket af et lyslilla blomstertæppe.

Det er lyngbladbillen, der har ædt blomsterne og bladene på hedelyngen.

Svære angreb af lyngbladbillen forekommer oftest på de midtjyske heder. Også der er den helt gal i år. Det forlyder blandt andet, at Kongenshus Hede syd for Skive står næsten uden blomster lige nu. Der har dog også tidligere være angreb af billen i Thy og Hanherred, men aldrig så kraftige som i år.

De usædvanligt massive angreb skyldes sikkert det meget varme og tørre forår med hyppige østenvinde.

Både som larve og som voksen lever lyngbladbillen udelukkende af hedelyng. Billerne kommer frem om foråret for at parre sig og lægge æg. På varme forårsdage sværmer de og kan herved sprede sig til nye områder. De er ikke gode flyvere, så vinden bestemmer retningen. Når billerne har lagt æg, dør de.

De største skader ved et lyngbladbilleangreb skyldes larvernes græsning om sommeren. I eftersommeren forpupper larverne sig og bliver til voksne biller, der overvintrer lige under jordoverfladen skjult af mospuder og døde plantedele.

Lyngen er rød. De grønne pletter er revling. Foto: Henrik S. Kristensen