Ny vandretursfolder over Tversted Klitplantage og Tverstedsøerne

18-08-2009

Den ny folder indeholder et godt kort med nyttige og informative oplysninger om, hvad man kan opleve i klitplantagen, samt information om den nye hundeskov og muligheder for ryttere.

Skov- og Naturstyrelsen har udsendt en ny vandretursfolder for Tversted Klitplantage, og herunder Tverstedsøerne. Skovrider Jesper Blom-Hansen fortæller: ” Vi bruger mange ressourcer på at give skovgæsterne så gode rammer for naturoplevelser som muligt. Den nye vandretursfolder skal ses i det lys. Den nye folder indeholder et godt kort med nyttige og informative oplysninger om, hvad man kan opleve i klitplantagen og korte tekstafsnit om landskab og kulturhistorie, klitplantagens og Tverstedsøernes tilblivelse, Østerklit Stokmølle samt dyr og planter. Med folderen i hånden kan du som skovgæst få svar på nogle af spørgsmål, du som gæst måtte stille dig på en tur rundt i Tversted Klitplantage ”.

Projektmedarbejder og arkæolog Marie Walther Ax uddyber: ” Tanken er også, at folderen skal med hjem, hvor man så i ro og mag kan læse om de oplevelser man har haft, eller man kan bruge folderen til at forberede den næste tur i plantagen ”. Marie Walther Ax, der har stået for indholdet i den nye folder, fortsætter ” selv er jeg meget glad for afsnittet om sted- og vejnavnene. Jeg kan som skovgæst selv have lyst til at vide mere navnene i vore skove og plantager. I Tversted Klitplantage er vi så heldige at have historisk dokumentation for navnene. Der er både søde og sjove forklaringer på navnene i Tversted Klitplantage. Det kan du som skovgæst læse alt om i den nye folder ”.

Ny Hundeskov og hesteparkeringsplads
I forbindelse med den nye folder indvies også en hundeskov og en hesteparkeringsplads i Tversted Klitplantage.

Flere og flere skovgæster med hund eller på hest har fået Skov- og Naturstyrelsen til at forbedre faciliteterne for disse brugere. I den nye hundeskov har hundeejerne mulighed for at lufte hunden uden snor. ”I hundeskoven må hunde løbe frit, men skal dog altid være ifølge med en ledsager og hunden skal være under kontrol”, forklarer skovløber Lars Pedersen. ” Jeg håber mange vil tage mod dette tilbud, og så til gengæld holde hunden i snor uden for hundeskoven ”.

På parkeringspladsen over for Vesterklitvej har vi lavet en hesteparkeringsplads med plads til bil og trailer for de mange ryttere, der besøger Tversted. Rytterne må ride på afmærkede ridestier, på asfalterede veje og på grusveje, der er over 2,5 m brede – og opfordres til altid at ride i siderabatten, så kørespor og vandreruter ikke ødelægges.

I Skov- og Naturstyrelsen ønsker vi, at alle skal have adgang til skoven, derfor er vi nødt til at have regler for, hvor, og hvordan man færdes i skoven. Der skal være plads til alle ”, slutter Jesper Blom Hansen.

Læs eller download folderen på