Licitationsresultat, Holme- og Omme Å

28-08-2009

Skov- og Naturstyrelsen afholdt licitation vedrørende naturgenopretning ved dambrug i Holme- og Omme Å.

Skov- og Naturstyrelsen afholdt licitation vedrørende naturgenopretning ved dambrug i Holme- og Omme å fredag den 14. august 2009 og modtog tilbud fra 19 tilbudsgivere.

Information om resultatet: