Danske nationalparker på skoleskemaet

29-08-2009

Nu bliver det nemmere for skolelærerne at gennemføre undervisning i og om naturen i de to danske nationalparker, Nationalpark Thy og Nationalpark Mols Bjerge

Nu bliver det nemmere for skolelærerne at gennemføre undervisning i og om naturen i de to danske nationalparker, Nationalpark Thy og Nationalpark Mols Bjerge, der indvies i dag lørdag den 29. august.  Miljøministeriet er nemlig klar med en helt ny hjemmeside, www.skoleninationalparken.dk , til formålet.
Hjemmesiden indeholder information om undervisning på alle klassetrin og mange af skolens fag. Det er ikke alene materiale, som er relevant for biologi og natur og teknik-fag. Der er også forslag til f.eks. historie, idræt, dansk og matematik i en nationalpark-sammenhæng. F.eks. kan elever, der kommer til Thy, lære historie i de ”Tyske bunkere i Hanstholm Reservatet” eller have idræt i form af ”Skovhuggersport”. Og elever, der kommer til Mols kan arbejde med dansk i et ”Fortælleværksted” eller med matematik, når de skal regne ud, hvor meget ”Rynket Rose” fylder på stranden.
”Nationalparkerne er vigtige naturklenodier, som alle i Danmark bør kende. Parkerne repræsenterer nemlig hver for sig nogle naturområder, der er helt unikke. Det gælder både med hensyn til landskab, dyre- og planteliv, geologi og fortidsminder. Derfor er det også oplagt, at skolerne har de bedste forudsætninger for at kunne gennemføre undervisning om emnet. For ligesom børn skal kende til f.eks. historie, geografi og kultur, er det også vigtigt, at de får viden om den danske natur”, siger miljøminister Troels Lund Poulsen.
Hjemmesiden indeholder også forslag til færdige ”lejrskolepakker”, der både indeholder forslag til aktiviteter og til overnatning, transport mm i området.

I forbindelse med hjemmesiden har Miljøministeriet udskrevet en konkurrence, hvor en klasse kan vinde et lejrskoleophold i en nationalpark.