Bæredygtig skovdrift - vejledning 2009

25-08-2009

Vejledninger om tilskud til særlig drift, naturmæssig særlig værdifulde skove og grøn driftsplan er blevet revideret og ligger nu tilgængeligt på hjemmesiden

For ansøgning om bæredygtig skovdrift 2009, skal man være opmærksom på, at der er kommet nye vejledninger om tilskud til særlig drift, til naturmæssig særligt værdifulde skove og til grøn driftsplan.

I vejledning om tilskud til særlig drift og tilskud til naturmæssigt særlig værdifulde skove er der sket ændringer i forhold til udbetaling og kontrol af plejetilskud.

Tilskud til bæredygtig skovdrift skal følge de regelsæt og rammer for kontrol, som er fastsat i EU forordning 1975/2006. Reglerne for kontrol er netop blevet skærpet og har medført atSkov- ogNaturstyrelsen i samarbejde med Fødevareerhverv har indført en ændret praksis for så vidt angår udbetaling og kontrol af tilskud.

I vejledning om grøn driftsplan er der på baggrund af et dialogmøde i Marts 2009 og senere høring i Skovrådet sket ændringer i forhold til krav om registrering og planlægning af natur, landskab og friluftsliv. Skov- og Naturstyrelsen har så vidt muligt forsøgt at imødekomme de bemærkninger og forslag, som har været foreslået.