Børn planter klimaskov ved Drastrup (video)

09-12-2009

Klimaskoven i Drastrup Skov ved Aalborg blev indviet d. 2. december 2009. Over 400 skolebørn har deltaget, og også på indvielsesdagen blev der plantet på livet løs. Se video fra begivenheden (ca. 4 min).

Klimaskoven

Som en del af det landsdækkende projekt "Genplant Planeten" har over 400 skolebørn fra Aalborg Kommune plantet en Klimaskov i Skov- og Naturstyrelsens skovrejsningsprojekt Drastrup skov. Se video fra indvielsen d. 2. december 2009, hvor der stadig var fuld gang i spaderne.